Kategoria: Ajankohtaista

Laita säästösi tuottamaan – inflaatio syö säästöjesi arvoa käyttötilillä

”Nollakorkoisilla käyttelytileillä makaa 88 miljardia euroa. Noilla tileillä rahan arvo katoaa pikku hiljaa inflaation syövereihin”

– Kauppalehden pääkirjoitus 14.8.2020

Kauppalehden pääkirjoituksessa tuotiin hyvin ilmi tämä suomalaisille perinteinen ilmiö, että monet pitävät säästönsä pankkien tarjoamilla käyttötileillä tai lähes nollakorkoisilla säästötileillä. Pahimmassa tapauksessa säästäjän kannalta säästetyt varat ovat käteisenä, joiden arvosta inflaatio voi syödä ajan myötä suurenkin osan pois. Toisaalta on hyvä olla vähän maksuvalmiutta pahan päivän varalle nopeasti käyttöön saatavassa muodossa. Kuitenkaan kaikkia varoja ja säästöjä ei kannata säilyttää pankkien nollakorkoisilla ”käyttelytileillä” tai käteisenä sukan varressa, sillä inflaatio eli kuluttajahintojen nousu alentaa rahan arvoa ajan myötä. Etenkin uusien sijoittajien kasvaneen määrän myötä sijoittajien tietoisuus inflaation vaikutuksista sijoituksiinsa korostuu entisestään.

Inflaatio on säästäjälle epäsuotuisa ilmiö. Kun kuluttajahinnat nousevat niin rahan arvo alenee eli ostovoima heikkenee. Samalla rahamäärällä ei saa enää yhtä paljon tavaraa kuin aikaisempina vuosina, kun inflaatio on vaikuttanut. Inflaatio ei vielä vuodessa tai parissa ehdi aiheuttamaan suurta menetystä, mutta Inderesin blogitekstissä esitetty esimerkki on oivallinen kertomaan inflaation voimasta useiden vuosien aikana:


Inderes blogi, Marianne Palmu 30.6.2017. Linkki Inderesin blogitekstiin.

Eli vuodelta 1950 säästetystä eurosta olisi vuonna 2016 jäljellä vain 4 senttiä (jos euroja olisi ollut siis tuona aikana). Puolestaan deflaatio, jolloin kuluttajahinnat laskevat ja rahan arvo kasvaa, olisi säästäjälle suotuisa ilmiö. Säästäjän ja sijoittajan olisi tärkeää löytää tuottoisa sijoitus- tai säästämiskohde, ei pelkästään inflaation takia. Säästäjän kannalta on kuitenkin hyvä asia, että inflaatio on pysynyt etenkin länsimaissa suhteellisen vakaalla ja ennustettavalla tasolla. Yhteenvetona voidaankin todeta, että inflaation vaikutukset kannattaa huomioida omien säästöjensä ja sijoituksiensa kannalta, sillä etenkin suuremmista säästösummista nollakorkoisilla tileillä voi useiden vuosien aikana inflaation mukana hävitä yllättävänkin suuri osa.


Aloita sijoittaminen ja liity kasvaneeseen sijoittajien joukkoon!

Nykymaailma tarjoaa lukuisia erilaisia sijoitusmuotoja ja säästämistapoja. Suosituimpia sijoituskohteita ja -muotoja ovat muun muassa osakkeet, rahastot ja erilaiset esimerkiksi pankkien tarjoamat säästö- ja sijoitusvakuutukset. Sijoittamisen aloittamisesta on tehty entistä helpompaa ja se onnistuukin käden käänteessä netin kautta. Sijoittamisen voi aloittaa esimerkiksi joko itse sijoittamiseen perehtymällä ja sijoittamalla esimerkiksi arvo-osuustilin kautta tai luottamalla sijoituksensa pankkien tai sijoitusyhtiöiden hoidettavaksi. Sijoittamisessa ja säästämisessä alkuun pääseminen ei vaadi suurta pääomaa tai varallisuutta, sillä esimerkiksi muutamienkin kymmenien eurojen kuukausisijoittaminen kasvattaa sijoitusvarallisuutta ajan myötä mukavasti.

Sijoittajat pyrkivät usein maksimoimaan tuottonsa sekä ottamaan huomioon sijoituspäätöksissään riskinsietokykynsä ja sijoitusaikahorisonttinsa. Sijoituksien ja säästöjen hajauttaminen eri sijoitus- ja säästökohteisiin on ilmainen ja erinomainen keino saavuttaa etuja riskien ja tuottojen jakautumisen suhteen. Useimmiten sijoituskohteen tai -muodon riskin kasvamisen myötä voidaan odottaa myös mahdollisten tuottojen kasvavan. Esimerkiksi tyypillisesti osakemarkkinoilla riskit sijoittamisessa ovat suuremmat ja mahdolliset tuotot myös suuremmat. Täysin riskitöntä sijoituskohdetta on kuitenkin mahdotonta löytää. Sijoittamisessa sijoituskohteen riski määrittyy monien tekijöiden kautta. Esimerkiksi osakkeisiin sijoittamisessa on tärkeää arvioida osakkeita tarjoavan yrityksen tuloksentekokykyä, vakautta, maksuvalmiutta, toimialaa, markkina-arvoa ja lukuisia muita yrityksen liiketoimintaan ja sen kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Kauppalehden pääkirjoituksessa tuotiin esille suomalaisten sijoittajien lisääntynyt määrä, joka on kotitalouksien, yritysten ja koko kansantalouden kannalta hyvä asia. Suomalaisien yksityissijoittajien määrä hipoo kohta jo yhtä miljoonaa ja kesäkuun 2020 lopulla osakkeita omistavien yksityissijoittajien määrä oli ennätyskorkealla Suomessa, kertovat Kauppalehti ja Euroclear Finlandin tilastot. Kauppalehden mukaan koronakevät ei ole hidastanut sijoittamisen aloittamista tai ylipäätään sijoittamista vaan pikemminkin sijoittajien määrä on kasvanut entisestään tämän poikkeuksellisen kevään aikana. Euro24 Financen tarjoamassa Osinkoja.fi-sijoituspalvelussa on myös nähty sijoittajien määrän lisääntyminen.

Osakesäästötilin tulo on vaikuttanut osaltaan myös sijoittajien määrän lisääntymiseen etenkin uusien sijoittajien osalta. Kauppalehti kertoo, että osakesäästötileillä oli heinä-elokuun vaihteessa varallisuutta jo 453 miljoonaa euroa. Käyttöön otettuja osakesäästötilejä oli heinäkuun loppuun mennessä 118 000 kappaletta, joten Kauppalehden mukaan keskimääräinen suomalaisen osakesäästötilin varallisuus hipoo tällä hetkellä noin neljää tuhatta euroa. Kauppalehden pääkirjoituksen ja Pörssisäätiön mukaan Suomessa kotitaloudet omistavat pörssiosakkeita 32 miljardilla eurolla, rahasto-osuuksia 24 miljardilla eurolla ja vakuutussijoituksia 35 miljardin edestä. Nämä luvut yhteenlaskettuna ovat lähes yhtä suuret kuin alussa mainittu 88 miljardia euroa nollakorkoisilla käyttötileillä.


Osinkoja.fi – tasaista tuottoa sijoittajalle

Moni sijoittaja etsii rahoilleen ja varallisuudelleen korkeaa ja vähäriskistä tuottoa luotettavasta sijoituskohteesta. Osinkoja.fi tarjoaa luotettavan sijoituskohteen ja vakaata tuottoa kiinteiden osinkojen muodossa kuukausittain. Sijoittamalla Osinkoja.fi-palvelun kautta sijoitat suomalaiseen, moderniin ja vakavaraiseen Fintech-rahoitusyhtiöön Euro24 Financeen ja yhtiön tarjoamiin B-sarjan osakkeisiin. Euro24 Finance Oy on toiminut vuodesta 2011 alkaen ja yhtiö on alalla vakiintunut toimija. Yhtiön liiketoiminnan keskeisiä tuotteita ovat erilaiset kuluttaja- ja yritysluotot. Yhtiö on palvellut yli 100 000 suomalaista kuluttajaa ja yritystä. Voit tutustua lainatuotteisiin ja palveluihin tarkemmin Euro24 Group Oyj:n etusivujen kautta.

Osinkoja.fi-palvelulla voit sijoittaa helposti ja nopeasti sijoitustarpeisiisi sopivan summan. Minimisijoitussumma on 500 euroa, joka vastaa yhtä B-osaketta. Sijoittaminen tapahtuu Osinkoja.fi-sivuston kautta merkitsemällä Euro24 Financen tarjoamia B-osakkeita. Sijoittaminen on sijoittajalle täysin veloitukseton: ei avausmaksua, ei ylläpitomaksuja eikä lopettamismaksua tai muita kuluja. Sijoittamisen voit lopettaa myös milloin tahansa ja saada sijoitetun summan takaisin. Sijoittaa voi myös yrityksen nimissä. Sijoittamalla B-osakkeisiin voit ansaita jopa 7 prosentin tuottoa sijoituksellesi.

Tuottoprosentti vaihtelee sijoitusajan mukaan 3–7 prosentin välillä. Korkein tuottoprosentti maksetaan, kun sijoitusaika on jatkunut yli 6 kuukautta. Tuotot maksetaan kuukausittain kiinteänä osinkona pankkitilillesi. Sijoittamalla yhtiön B-sarjan osakkeisiin voit ansaita myös verotuksellisia etuuksia, sillä osinkotulosta 75 prosenttia on verovapaata tuloa ja vain 25 prosenttia veronalaista pääomatuloa. Tutustu tarkemmin verotukselliseen etuuteen kirjoituksessamme osinkoja.fi-sivustolla. Osakeannin tarkempiin ehtoihin voit puolestaan tutustua täällä.

Sijoittaminen voi olla helppoa, luotettavaa ja ennen kaikkea tuottoisaa!

 

Lähteet:

Kauppalehti, Pääkirjoitus 14.8.2020. Pääkirjoitus Kauppalehden maksullisessa digi-lehdessä: https://lehdet.kauppalehti.fi/4a1ca286-d3a3-486d-9532-1e5512a99d34/4
Pääkirjoitus Kauppalehden nettiuutisissa: https://www.kauppalehti.fi/uutiset/koronakevat-toi-uusien-sijoittajien-massavyoryn/99e85b0c-8f0a-4944-b77d-53c174dfdc8d
Isotalus, Päivi; Kankare, Matti & Lehmusvirta, Antti pääkirjoitustoimittajat.

Palmu, Marianne. Inderes, Blogi 30.6.2017. https://www.inderes.fi/fi/inflaatio-saastajan-vihollinen

 

Osinkoja.fi sijoituspalvelu on avattu

Keväinen tervehdys!

Iloksemme voimme ilmoittaa, että Osinkoja.fi sivustomme on nyt avattu. Osinkoja.fi tarjoaa merkittäväksi Euro24 Finance Oy:n B-osakesarjan etuoikeutettuja osakkeita. Sijoittamalla yhtiön osakkeisiin varmistat itsellesi tasaista tuottoa joka kuukausi! Kiinteä osaketuotto sijoituksellesi on 3-7%, riippuen sijoitusajasta. Korkein tuotto maksetaan, kun sijoitusaika on kestänyt yli 6 kuukautta. Osinkoja.fi palvelu onkin loistava helppoon, luotettavaan ja tuottoisaan sijoitukseen.

Palvelu on myös täysin maksuton, eli sijoituksen tekemisestä tai sen lopettamisesta ei peritä lainkaan kuluja tai palvelupalkkioita. Sijoittaa voi niin yksityishenkilö kuin yrityskin, ja kiinteä osinko maksetaan osakkeiden rekisteröinnin jälkeen pankkitilillesi kuukausittain. Näin ollen Osinkoja.fi tarjoaa vaivattoman tavan sijoittaa suomalaiseen, vakaaseen ja menestyvään yhtiöön.

Euro24 Finance on kuluttaja- ja yritysluottoihin keskittynyt moderni ja vakavarainen Fintech-rahoitusyhtiö. Olemme toimineet vuodesta 2011 alkaen ja olemme alalla vakiintunut toimija. Asiakkaanamme on yli 100 000 suomalaista kuluttajaa ja yritystä.

Lisätietoa osakeannin ehdoista, yrityksestämme ja sijoittamisesta löydät Osinkoja.fi sivustolta, missä voit myös tehdä sijoituksen käden käänteessä!

Mukavaa ja lämmintä kesän odotusta!

 

5+1 vinkkiä kotimaan matkailuun!

Kesälomamatka

Suunnitteletko lomareissua kesäksi? Mitäpä jos tänä kesänä tutustuisit paremmin omaan kotikaupunkiisi tai suuntaisit johonkin Suomen kauniista kesäkaupungeista?

Staycation eli lähilomailu tulee englanninkielisistä sanoista stay ja vacation ja ilmiö on vallannut Suomen tänä vuonna. Tässä 5 syytä, miksi viettää staycation omassa kotikaupungissasi tai lähistöllä ulkomaanmatkan sijaan!

1. Irtiotto arjesta

Staycationille lähtiessäsi lomasi alkaa heti eikä tuntien rasittavan matkustamisen jälkeen. Lähelle matkustaessa loman pituus voi olla esimerkiksi vain yhden vuorokauden, siis pikainen irtiotto arjesta vaikka keskellä viikkoa jos aikataulut sallivat!

Staycationin suunnittelu lähtee siitä, että varaat majoituspaikan omasta kaupungistasi. Monikaan ei ole varmasti ikinä yöpynyt kotikaupungissaan muualla kuin omassa kodissaan. Jo pelkkä vieraassa ympäristössä nukkuminen on elämys ja saa ajatukset irti arjen kiireestä. Kun kaupunki ei ole aivan uusi, voit rauhassa nauttia hotellin rauhasta ja nukkua pitkään ilman huonoa omatuntoa siitä, että pitäisi jo olla kiertelemässä lomakohteessa. Heräile siis rauhassa uuteen päivään ja nauti aamiainen ilman kiirettä!

2. Älä huolehdi pakkaamisesta

Lähilomailun hyvänä puolena on kevyt pakkaaminen. Mikäli yövyt vain yhden yön, jo pelkällä hammasharjalla pärjää. Suomen kesä on arvaamaton ja hätätapauksessa voit piipahtaa kotona vaihtamassa vaatteet, jos kesäsää yllättääkin. Lähelle matkustaessa ei myöskään tarvitse huolehtia esimerkiksi rahaan liittyvistä käytänteistä, jotka pitää ottaa huomioon ulkomaille matkustaessa.

3. Ihan turrena

Pistä turisti-moodi päälle ja tutustu omaan kotikaupunkiisi aivan uusin silmin. Käy museossa, teatterissa tai nauti puistosta, jossa et ole koskaan käynyt! Staycationin aikana on myös aikaa käydä rauhassa juuri siinä uudessa kahvilassa tai ravintolassa, jotka olet jo pitkään halunnut testata. Mikäli innostut shoppailemaan kiertelyn lomassa, lähimatkailussa on se hyvä puoli, ettei päätöksiä tarvitse tehdä heti vaan voit palata putiikkiin lomasi jälkeenkin.

4. Ympäristöystävällisempi valinta

Lähilomailu ei vaadi lentämistä eikä välttämättä autoiluakaan ja näin kuormittaa selvästi vähemmän ympäristöämme. Käytä hyväksesi kaupungin julkista liikennettä ja nauti maisemista! Staycationin ajatukseen liittyy kiinteästi myös elämysmatkailu, joka on osa kestävää kehitystä. Elämysmatkailun tarkoituksena on nauttia kokemuksista ja palveluista materiaalin ostamisen ja kulutuksen sijaan.

5. Tue paikallista toimintaa

Ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon lisäksi staycation antaa tilaisuuden tukea paikallisia palveluja. Nauti paikallisista palveluista, elämyksistä ja nähtävyyksistä ja tue samalla paikallisia yrittäjiä.

+1 Budjettimatka

Lähilomailussa säästät matkustuskustannuksissa siirtyessäsi kotiovelta kohteeseen ja voit päättää, käytätkö säästyneen rahan johonkin muuhun vai panostatko esimerkiksi majoituspaikkaan tai ravintolaillalliseen. Lomabudjetti kannattaa suunnitella huolella jo etukäteen, jotta loman aikana ei tarvitse huolehtia rahankulutuksesta vaan voit nauttia täysin rinnoin vapaa-ajastasi ja rentoutua. Ennen lomaa kannattaa myös vertailla sinulle edullisin tapa rahoittaa lomamenot.

Mikäli lomakassasi ei ole vielä kasassa, muista apunasi oleva Euro24 Joustoluotto.

Luotollinen tili vai pikalaina?

Nainen jolla riittää limiittiä

Jokaiselle tulee joskus eteen yllättäviä menoja: auto hajoaa, lemmikki täytyy käyttää eläinlääkärillä tai runsasluminen talvi rikkoo katon rakenteita. Yrityksillä on varsinkin alkuvaiheessa suuri rahan tarve, kun kalustoa ja varastoa pitäisi saada koottua ennen, kuin yhtään tilausta voidaan toteuttaa. Maa- tai metsätilalliset haluaisivat ehkä hyödyntää kausi- tai käteisalennuksia investoinneissaan, mutta se ei onnistu, jos tili on tyhjä. Yksi ihmiselämän lainalaisuuksista tuntuu olevan, että tulot ja menot kohtaavat vain harvoin toisiaan. Mainokset houkuttelevat hakemaan pikavippiä, mutta onko se järkevää? Olisiko esimerkiksi pankista saatava luotollinen tili parempi vaihtoehto?

Pikalaina eli pikavippi

Pikalaina eli pikavippi pelastaa, jos kulkuneuvosta loppuu löpö, eikä pankkitilillä ole katetta kotiinpaluuseen vaadittavaa bensaostosta varten. Pikavippi on tapa saada äkkiä tilille muutama kymppi tai satanen, sillä sen hakemista varten ei tarvitse jonottaa pankkikonttoriin tai soitella ruuhkaisille asiakaspalvelulinjoille. Pikalainan saa helpoimmillaan tekstiviestillä tai rahalaitoksen nettisivujen lyhyen hakemuslomakkeen täytettyään. Pikalainaan ei tarvita vakuuksia, takaajia, tositteita, liitteitä tai hattu kourassa nöyristelyä.

Pikalaina on siis nopea ja yksinkertainen tapa saada tilille hiukan pätäkkää jotain yllättävää menoa tai vaikkapa superhalpaa äkkilähtöä varten. Pikalainan voi hyvällä tuurilla saada ilman nostopalkkiota tai esimerkiksi 30 päivän korottamalla maksuajalla, joten äkilliseen rahantarpeeseen pikavippi voi olla ihan varteenotettava vaihtoehto. Jos lasku on maksettava tänään, mutta tiedät saavasi rahaa kolmen päivän päästä, mikään ei estä ottamasta pikavippiä – kunhan pidät huolen siitä, että myös maksat sen kokonaisuudessaan pois heti tilipäivänä. Ennen kuin kirmaat lähettämään hakemuksen, muista lukea kaikki se pienellä präntätty teksti.

Voiko lainan maksaa ennenaikaisesti takaisin? Aiheutuuko siitä kustannuksia? Jos nostoprovisiota ei ole, onko siinä kuitenkin jokin tilinhoito-, laskutus-, asiakkuuden avaus- tai muu vastaava palkkio? Ilmaisia lounaita ei ole, kuten ei yleensä ilmaisia lainojakaan. Pikalainaa mainostava yritys saattaa mainostaa muutaman prosentin korkoa, mutta kun tutustut lainaehtoihin tarkemmin, saatat huomata, että korosta, nostopalkkiosta, kuukausimaksuista ja muita kuluista muodostuva todellinen vuosikorko voikin olla 120 – 435 %. Pikalainoja voit vertailla erilaisilla vertailusivustoilla; yli 250 prosentin todellinen vuosikorko ei ole lainkaan harvinainen. Lisäksi eräpäivämuutoksista, maksumuistutuksista ja maksuvaatimuksista joutuu todennäköisesti maksamaan huomattavan summan. Tässä artikkelissa kerromme enemmän lainojen historiasta.

Luotollinen tili

Luotollinen tili on mielestäni parempi vaihtoehto äkilliseen rahan tarpeeseen. Luottotili sopii mainiosti niin yksityishenkilölle, toiminimiyritykselle kuin maa- tai metsätalousyrittäjällekin. Luotollinen tili on normaali maksujen maksamiseen ja suoritusten saamiseen tarkoitettu tili, johon on sovittu tietty limiitti eli luotto-ominaisuus tiettyyn summaan asti. Luotollista tiliä kannattaa mennä hakemaan siitä pankista, minkä kanssa on pääasiassa muutkin raha-asiansa hoitanut. Limiittiä voi käyttää aina, kun eteen astuu lyhytaikaisia ja kausiluonteisia lainatarpeita. Jos tarve on pidempiaikaiselle ja isommalle rahoitukselle, kannattaa neuvotella vakuudellisista pankkilainoista tai hakea rahoitusta jotain muuta kautta.

Luotolliseen tiliin voi liittää luottokortin

Luotolliselle tilille tulevat maksut tai suoritukset lyhentävät luottosaldoa, ja sitä vapautuu taas käyttöön. Luoton hinta muodostuu käytetyn luoton mukaan lasketusta luottokorosta sekä limiittikorosta eli limiittiprovisiosta, mitä maksat koko myönnetystä luotosta. Luoton korko muodostuu sekä viitekorosta että asiakaskohtaisesti lasketusta marginaalista. Se ja limiittiprovisio yhdessä muodostavat todellisen vuosikoron, mikä on takuuvarmasti halvempi kuin pikalainoissa.

Luotollinen tili on kätevä ja turvallinen. Voit ottaa luoton käyttöön joko kokonaan tai osittain ilman erillisiä toimenpiteitä. Saat laskut tai ostot hoidettua ilman paperisotaa, jonottamisia tai muita viivästyksiä. Luotto-ominaisuutta ei kuitenkaan ole pakko käyttää, vaan sitä voi pitää mielenrauhaa tuovana puskurina kaiken varalta. Luotto-ominaisuuden voit maksaa pois tai kokonaan lopettaa halutessasi, jolloin tili jatkaa olemassaoloa normaalin pankkitilin tapaan.

Paljon opiskelija tarvitsee rahaa elämiseen kuukaudessa

Opiskelija tekee koulutöitä kahvilassa

Opiskelijat makaronipussien ja tonnikalapurkkien kanssa ovat pitkään olleet kestovitsi niukoilla elämisestä. Toisaalta opiskelijaelämä opettaa kyllä niukaksi ja säästäväiseksi, sillä rahalla ei oikein pääse hyppimään. Mihin opiskelijalla sitten menee rahaa ja paljonko rahaa tarvitsisi kuukaudessa? Kun lähdet miettimään omaa asuntoasi ja opiskelua toisella paikkakunnalla, tutustu alueen vuokriin, asuinalueisiin, oppilaitoksiin ja niiden palveluihin. Suurimmat kulut opiskelijalla tulevat asumisesta, joten oppilaitoksen asuntolaa kannattaa hyödyntää.

 

Mietitäänpä hetki vaikka ammattikorkeakoulun opiskelijaa Turussa. Lasketaan hänen menojaan ja tutustutaan samalla hieman tukien määrään. Oletetaan, että opiskelijamme elää vuokra-asunnossa. Hän on saanut hankittua opiskeluun tarvittavat välineet, oppikirjat ja mahdolliset työvaatteet. Niiden hankkimiseen hän on ehkä joutunut jo ottamaan opintolainaa.

Kiinteät menot

Vuokra-asuntojen keskihinta Turussa oli alkuvuonna 2018 12,72 € / neliö (lähde: https://www.stat.fi/til/asvu/2018/01/asvu_2018_01_2018-05-03_tau_001_fi.html). Leikitellään tällä tiedolla hieman. 30 neliön yksiön vuokra olisi noin 380 € kuukaudessa. Kun tutustumaan esimerkiksi vuokraovi.comin tarjontaan Turun yksiöissä, ovat vuokrat pikemminkin 480 euroa kuussa, mikäli haluaa oman yksiön eikä solukämppää. Otan laskelman vuokrakuluiksi 400 euroa ja lisään siihen 65 euroa vesi- ja sähkökuluja. Vuokra-asuntojen vesi- ja sähkö voidaan laskuttaa tasasummin kuukausittain tai mittarin mukaan tarkkana kuluna. Oletetaan, että vesimaksu on 15 € per henkilö ja sähköä menee 50 euroa kuukaudessa. Lisäksi toivotaan, että opiskelijamme asunto on kaukolämmössä eikä lämmityksestä aiheudu lisää kuluja.

Opiskelijakortti helpottaa opiskelijaa monilla alennuksilla. Ruokailu oppilaitoksella voi olla maksullinen, mutta opiskelijakortilla (joka jokaiselle oppilaitoksen opiskelijalle kuuluu) ruokailu on ilmainen. Älä siis jätä ateriaa väliin. Jos yhden aterian hinta on vain 4 euroa ja käyt syömässä joka arkipäivä, säästät jo 80 euroa ja saat vatsasi täyteen ainakin yhdellä aterialla. Esimerkin opiskelijamme asunto ei kuitenkaan ole ihan oppilaitoksen vieressä. Tässäkin auttaa opiskelijakortti, joka antaa oikeuden opiskelijahintoihin matkustettaessa linja-autolla tai junalla. Jos käyttää aktiivisesti paikallisliikennettä esim. koulumatkaan tai kauppareissulle voi olla järkevää hankkia paikallisliikenteen kausikortti. Kausikortti on voimassa 30 päivää eli kuukaudessa opiskelijamme maksaa kulkemisestaan 36 euroa. Tämäkin kulu säästyy, kun on valmis kulkemaan kävellen tai pyörällä. Jätetään siis kulkemisen kulut vielä pois.

Opiskelija tekee tehtäviä puhelin kädessä

Opiskelun ja voisi kai sanoa, että nykyisin elämän kannalta tärkeä on internetyhteys ja älypuhelin. Opiskelijamme voi omistaa kannettavan tietokoneen ja älypuhelimen. Hänellä on molempiin nettiliittymä ja hankintojaan hän lyhentää kuukausittain osamaksusopimuksen mukaan. Hän maksaa hankintansa itse, joten hänen on täytynyt valita pienen kuukausihinnan sopimukset. Puhelimen ja kannettavan tietokoneen kuukausilyhennys pitkässä 24 tai 36 kuukauden sopimuksessa on puhelimen osalta 10 euroa ja kannettavan osalta 15 euroa kuukaudessa. Opiskelijamme on säästäväinen eikä hänen tietokoneessaan ole omaa nettiä. Hän ottaa puhelimeen rajattoman liittymän ja käyttää sitä tukiasemana tarvittaessa. Lisäksi hän hyödyntää monien julkisten paikkojen ilmaista wifi-yhteyttä. Puhelimen liittymä maksaa 25 euroa. Nämä ”mobiilikulut” ovat siis niukasti eläen 50 euroa kuukaudessa.

Opiskelijamme kulut ovat nyt vähän yli 515 euroa kuukaudessa. Tästähän puuttuu vielä vaikka mitä? Mites ruoka, kodin taloustarvikkeet, vaatteet, mahdolliset vakuutukset ja muut kulut? Lisätään vielä ruoka- ja kodintaloustavarakulut 400 euroa. Monet vuokra-asunnot vaativat myös oman kotivakuutuksen. Jos takki tai kengät menevät rikki, ei uutta ihan niin vain ostetakaan. Lisätään varautumista muihin kuluihin 15 % kuluista, jolloin opiskelijamme menot ovat 975 euroa kuussa. Tämä menoerä tulisi siis tuloilla kattaa, jotta laskelmamme opiskelija pärjäisi menojensa kanssa.

Opiskelijaelämä on nuukaa ja siksi on osattava seurata menojaan. Jo pienet herkuttelut voivat nostaa kuukausimenot yli budjetoidun. Jos opintojen ohella et pysty työskentelemään, ovat opintoetuutesi ainoa tulosi ja menosi on sopeuduttava siihen.

Opiskelijan tulot

Opintotuki koostuu opintorahasta ja opintolainasta. Kelan sivujen mukaan 18 vuotta täyttäneen itsenäisesti asuvan korkeakouluopiskelijan opintoraha on noin 250 euroa kuukaudessa. Opintoraha on veronalaista tuloa ja siitä pidätetään 10 % vero. Mikäli ei ole muita tuloja, on prosentti turhan suuri ja kannattaa hakea verokortti Kelaa varten. Jos opiskelijalla on muita tuloja, on seurattava tarvitseeko prosenttia nostaa. Näin ollen opiskelijamme saa 225 euroa opintorahaa.

Opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin viime vuoden elokuussa. Kelan laskurin mukaan saamme opiskelijallemme 312 euroa asumistukea. Asumistukikin on veronalaista tuloa, joten vähennetään se 10 %, jolloin opiskelijamme tulot ovat yhteensä noin 506 euroa. Huomaatteko jo opiskelijan ongelman?

Opiskelija tekee koulutöitä kahvilassa

Valtio takaa opiskelijalle opintolainaa. Se on eräänlaista opiskelukulujen jakamista opiskelijan ja valtion kesken. Opiskelu on Suomessa ilmaista ja opiskellut aikuinen luultavammin työllistyy ja tuottaa yhteiskunnalle. Opiskelija ei kuitenkaan voi saada perustoimeentulon tukea ellei hän ole nostanut opintolainaa. Toimeentulotuki on ns. viimeinen oljenkorsi.

Opintolainan määrä on korkeakouluopiskelijalle 650 euroa kuukaudessa. Laina sovitaan pankissa, joten nostotavat, erät ja lainanmäärän voi sopia itselleen sopivaksi. Lainaa ei esimerkiksi ole pakko nostaa kuukausittain, jos käyt esimerkiksi töissä etkä halua kasvattaa lainaasi. Näissä tilanteissa ainoa helpotus voisi olla, jos pikavippi tulisi heti tilille, niin silloin voisi oikeaan elämiseen jäädä myös enemmän käyttörahaa.

Esimerkkimme opiskelija saa opintotuen eli opintorahan ja opintolainan sekä asumistuen. Hänen tulonsa ovat nettona 1 156 euroa. Näin ollen hän selviää kuukausittaisista menoistaan opintolainan ansiosta. Herroiksi hän ei kuitenkaan pääse elämään jos mielii hankkia itselleen kunnollista ruokaa, varautua vakuutusmenoihin tai käyttää seutulippua matkustamiseen, niistä opiskelijaelämän illanvietoista puhumattakaan.

Lopuksi

Opintotuki ja asumislisä riittävät opiskelijamme edullliseen elämään esimerkissä. Elämä ei kuitenkaan ole täysin suunniteltavissa ja laskettavissa. Kaikki eivät myöskään halua velkaantua opiskellessaan ja käyvät siksi töissä. Tämä on itsenäinen ja rehellinen keino, mutta pitää muistaa myös oma terveys ja opintojen eteneminen. Onko sinulla aikaa sekä työlle että opiskelulle? Jos teet pitkää viikkoa molempien parissa, kuinka pitkään jaksat? Onnistumisen sävelet lienevätkin näiden tapojen yhdistelmissä. Työskentelee silloin kun se on opintoihin sopivaa, jotta opinnot eivät veny ja hallitsee talouttaan niin ettei kasvata harmaita hiuksia jo opiskelijana.

Mitä eri vaihtoehtoja on opintolainalle?

Lainaa saatu netistä tai yksityiseltä henkilöltä

Opiskelijoiden tuloilla ei paljoa juhlita, vaikka mediassa on usein juttua paljon matkustelevista välivuotta pitävistä opiskelijoista. Opiskelijan ei kuitenkaan ole pakko elää neljän seinän sisällä tonnikalaa syöden ja kirpputoreilla kierrellen, koska aina on vaihtoehtoja.

Opiskelijoille tarjotaan ratkaisuksi opintolainaa, mutta se ei ole pakollista. Keinoja on muitakin kuin perinteinen opintolaina.

Kulutusluotolla joustavuutta ja luxusta arkeen

Opintolainaa haettaessa päätöksen tuloa saattaa joutua odottamaan ja se on ikävää varsinkin sellaisessa tilanteessa, jossa tarvitaan rahaa nopeasti. Kulutusluotto on erinomainen, kätevä ja toimiva keino rahoittaa elämän menot. Lainapäätöksen saa välittömästi ja rahat tulevat tilille noin 15 minuutin sisällä. Opintolainan myöntämisessä voi kestää useampi viikko.

Kulutusluotto on ennen kaikkea nopea ja näppärä. Unelmien lomakatkan saa rahoitettua hetkessä, kun rahat ovat välittömästi tilillä. Mistään ei tarvitse kieltäytyä. Monet opiskelijat rahoittaa menonsa toisinaan kulutusluotoilla, mutta ne sitten maksetaan takaisin, joko osissa tai kerralla.

Lainaa vanhemmilta tai sukulaisilta

Onnellinen vanha pari

Vanhemmat haluavat aina auttaa ja miksipä ei heiltä voisi kysyä. Vanhemmilta pyydettäessä rahaa lainaan on edullista, koska heille tuskin tarvitsee maksaa korkoja. Toisaalta lainattavan tai annettavan rahasumman päättää tietenkin vanhemmat, joten siihen ei välttämättä itse voi vaikuttaa. On myös vanhempia, joilla ei ole mahdollista auttaa, mutta sekään ei ole este millekään.

Useimmilla meistä on sukulaisia ja osalla voi olla melko varakasta sukua. Omilta isovanhemmilta voi saada helposti lainaa, jos vaan maksaa lainatut rahat takaisin. Eräässä tapauksessa opiskelija halusi rahoittaa tyyriin silmien laserleikkauksen yksityisessä sairaalassa. Hänellä ei luonnollisesti opiskelijana ollut yhtäkkiä varaa maksaa muutamaa tuhatta euroa, mutta sai apua isovanhemmiltaan. Tässä on yksi positiivinen esimerkki siitä, että sukulaiset voivat auttaa unelmien toteuttamisessa ja elämänlaadun parantamisessa. Uskon, että kaikki meistä haluaa läheisilleen vain parasta.

Lainaa netistä

Netti on avannut monia mahdollisuuksia. Sieltä löytyy loppumaton määrä rahanhankintamahdollisuuksia. Lainan myöntäjiä löytyy pilvin pimein. Yksi hyvä vinkki on verrata eri lainoja myöntäviä firmoja. Näitä vertailuohjelmia löytyy netistä paljon ja ne laskevat edullisimmat lainat jokaisen yksilöllisiä tarpeita ajatellen. Edullisimmat korot ja takaisinmaksuerät näkyvät selkeästi ja sen jälkeen voi tehdä päätöksen, että mistä firmasta haluaa lainan hakea.

Lainaa saatu netistä tai yksityiseltä henkilöltä

Pikavippifirmoilla on ikävä kaiku eikä suotta. Ne myöntävät lainoja todella helposti ja nopeasti ja niitä lainoja sitten voi hakea lähes kuka tahansa. Myös sellaisetkin hakevat, joilla ei ole suunnitelmia takaisinmaksun suhteen. Pikavipit ja kulutusluotot eivät sovi sellaisille, jotka eivät osaa käyttää rahaa tai omaavat huonot elämänhallintataidot. Vastuulliselle rahan käyttäjälle ne voivat kuitenkin olla suuri arjen pelastus, kunhan vaan hoitaa lainan maksun kunnialla sovittuna eräpäivänä. Kulutusluotto on parhaimmillaan unelmien toteuttaja, joka parantaa elämänlaatua ja tarjoaa mahdollisuuden kokea ikimuistoisia hetkiä, joista jää hyvä mieli iäksi.

Lainaa yksityishenkilöltä

Lainaa voi hakea keneltä tahansa, myös ystäviltä. On myös olemassa palveluita, jotka välittävät lainan myöntäjiä ja lainan hakijoita. Se on kätevä palvelu, koska silloin voi yksilöllisesti sopia lainan ehdoista. Tämä on melko tuore ilmiö, mutta kuulostaa lupaavalta.

Ystävältä lainaa pyytäessä on sovittava selkeästi takaisinmaksusta. Näin turvataan luottamuksellinen suhde jatkossakin.

Jos omassa lähipiirissä ei ole ketään, jolla olisi mahdollista antaa rahaa lainaan, niin se ei ole ongelma. Rahaa on maailma täynnä. Sitä on niin paljon, että kenellä tahansa on mahdollista saada kasaan niin iso summa kuin vaan haluaa. Se vaatii vaan suunnitelmallisuutta. Opiskelijalle se tarkoittaa ehkä kulutusluottoa tai muuta lainaa ja siten arjen unelmien toteutumista.

Mitä tarkoittaa pikalaina?

Onko sinulla tarve pikalainalle?

Mitä tehdä, kun kesäloma koittaa? Mielessä käy usein sellaisia suunnitelmia, jotka vaativat ylimääräistä rahaa. Ystävät ovat ehkä pyytäneet mukaan houkuttelevalle ulkomaan matkalle tai jollakin sukulaisella on häät. Pitäisi ostaa uusi juhlamekko ja häälahja. Ai niin, serkun tyttärellä on ylioppilasjuhlatkin edessä eikä tietenkään ole riittävästi rahaa ostaa ylioppilaslahjaa. Miten tällaisessa tilanteessa kannattaa toimia, jos ei halua jäädä mistään paitsi?

Uskon, että monelle käy niin, että kuun lopussa tilillä ei näy kuin muutama euro, hyvä jos sitäkään. Elämä on tylsää ilman rahaa ja se vaikuttaa mielialaan, eikä ihme. Rahan puutteeseen on pelastus nimeltä pikalaina.

Käytä järkevästi luottokorttia

Mitä on pikalaina? Se on nimensä mukaisesti juuri sitä, eli pikalainaa. Lainan myöntäjiä on netti pullollaan ja voi vaan valita, että mistä lainansa haluaa hakea. Ehtoja ja lainasummia riittää pilvin pimein. Paras lainan myöntäjä on juuri se, mikä sopii parhaiten omiin tarpeisiin. Lainaa hakiessa lainapäätöksen saa välittömästi ja rahat saa tilille muutaman minuutin sisällä. Kätevää.

Kuka voi yleensä hakea lainaa?

Lainaa voi hakea lähes kuka tahansa. Ei ole väliä oletko opiskelija vai vakituisessa virassa oleva toimitusjohtaja. Lainapäätöksen ja rahat saat joka tapauksessa. Lainaa ei kuitenkaan välttämättä saa, jos riippakivenä on maksuhäiriömerkintä. Jos sellainen on, lainaa ei yleensä myönnetä. Pikalainan myöntäjät toimivat näin, koska he haluavat toimia vastuullisesti ja se on täysin ymmärrettävää. Laina tulee maksaa aina takaisin ja se vaatii nuhteetonta taustaa ja säännöllisiä tuloja.

Lainasumman määrä vaihtelee

Lainaa voi hakea juuri sen verran kuin itse tarvitsee. Koska pikalainoissa on yleensä korkeat korot, niitä voi täten saada yleensä maksimissaan 3000 euroa. Lainaa hakiessa yleensä minimilainasumma on 100 euroa. Sen lisäksi on otettava huomioon se, että lainattuihin rahasummiin lisätään vielä nostopalkkiot ja korot päälle. Joskus lainanmyöntäjillä voi olla erilaisia kampanjoita, joissa he tarjoavat ensilainan hakijoille nostokuluttomia ja korottomia lainoja, kunhan laina maksetaan sovittuun eräpäivään mennessä. Tämä kannattaa ehdottomasti hyödyntää, kun lainaa hakee.

Mihin elämäntilanteeseen pikalaina soveltuu?

Pikalainaa kannattaa hakea tietenkin silloin kun rahan tarve on suurin. Erityisesti silloin pikalainaa on erittäin suositeltavaa hakea, kun tili näyttää nollaa ja ruokaa pitäisi ostaa. Tämä on surullinen esimerkki, mutta tällaistakin voi sattua. Pikalainaa voi hakea myös, kun on opiskelijana ja ylimääräisestä rahasta on muutenkin pulaa. Pikalaina mahdollistaa esimerkiksi tyyriiden oppikirjojen hankinnat ja muut opiskeluihin liittyvät kulut. Näin opiskelu sujuu ilman suurempia huolia. Tyypillinen pikalainan hakija on nuori aikuinen, joka haluaa toteuttaa unelmiaan, esimerkiksi joku sellainen unelma, joka vaatii vähän ylimääräistä, mutta omat tulot eivät siihen heti riitä. Tämä on yleensä ulkomaan matka tai joku yllättävä menoerä.

Onko sinulla tarve pikalainalle?

Pikalainan tarve on suuri myös silloin, kun ei ole osannut varautua yllättäviin laskuihin tai muihin tapahtumiin, jotka vaativat ylimääräistä rahaa. Se voi olla vesilasku tai rikkoutunut pyykinpesukone. Nämä ovat menoja, jotka vaativat pakosta rahaa. Jos omat tulot eivät juuri sillä hetkellä riitä, niin suosittelen tekemään netin kautta lainojen vertailija ja valitsemaan itselleen sopivin ja edullisin pikalaina. Elämä helpottuu huomattavasti, kun saa hoidettua mieltä painavan asian pikalainalla.

Olipa lainasumma 100 tai 3000 euroa, se pitää maksaa aina pois. Takaisin maksaminen voi olla haastavaa, jos omat tulot ovat pienet ja huomaa ottaneensa sittenkin liian ison lainasumman suhteessa omiin tuloihin. Tästä ei kannata turhaan huolestua, sillä pikalainafirman kanssa voi sopia joustavasti takaisinmaksusta. Kuukausittain lainaa voi lyhentää omien tulojen mukaan juuri sen verran kuin pystyy. Pääasia on, että laina tulee joskus maksettua.

Miksi omaa rahankulutusta kannattaa seurata tarkkaan?

Seuraa tarkkaan omaa rahankäyttöäsi

Rikkaan ja köyhän erottaa ajattelutavat. He suhtautuvat rahaan eri tavalla. Köyhät ihmiset elävät kädestä suuhun, kun taas rikkaat osaavat hallita paremmin rahan käytön. Tässä artikkelissa paljastan teille lukijoille rikkaiden rahan käytön taidon salaisuuden ja se on budjetointi.

Säästä rahaa budjetoimalla

Henkilöt, jotka osaavat käyttää rahaa, tekevät joko viikko- tai kuukausitasolla budjetteja rahan käyttöön liittyen. Budjetointi on hyvätuloisten henkilöiden rutiinitoimenpide, mutta siitä on suurta hyötyä myös pienituloisille erityisesti. Sen avulla kuka tahansa voi saavuttaa suuria.

Näin budjetoit oikein

Rahan käytön suunnitelman voi laatia kätevästi joko tietokoneelle tekstinkäsittelyohjelmalla, esimerkiksi Excel-taulukkoa hyödyntäen tai sitten ihan konkreettisesti kynällä paperille. Ensin merkitään ylös omat tulot. Sen jälkeen tehdään laskelma välttämättömistä menoista ja laskuista. Isoin menoerä on luonnollisesti asuinkulut eli vuokra tai lainanlyhennys yhtiövastikkeineen. Ruokaankin menee yllättävän paljon rahaa kuukauden aikana.

Budjetoinnilla on kauaskantoisia seurauksia ja pelkästään positiivisia

Kun rahan käyttö on tarkkaan suunniteltua, jää tili reippaasti plussan puolelle. Tarkan rahan käytön seurauksena sukan varteen jää pidemmällä ajalla yllättävän suuri summa, toki riippuen omasta budjetista. Aina voi asettaa tavoitteita, että paljonko haluaa säästää ja missä ajassa. Säästämisen tavoitteena voi olla esimerkiksi ulkomaan matka tai osakeosto. Järkevä rahan käyttäjä muistaa aina sen kultaisen keskitien. Elämän ei kannata olla pelkkää säästämistä ja asioista kieltäytymistä, vaan rahaa voi tuhlata järkevällä tavalla elämän eri iloihin. Toisaalta sijoittaminen kannattaa aina ja sitäkin kannattaa harrastaa pitkäjänteisesti, koska se luo turvaa tulevaisuuteen.

Budjetointi ei pelkästään kerrytä ylimääräistä rahaa tilille. Se myös kohentaa mielialaa kokonaisvaltaisesti. Sanonta ”raha rauhoittaa” on totta.

Seuraa tarkkaan omaa rahankäyttöäsi

Kun rahan käyttönsä budjetoi tarkkaan, se luo turvallisuuden tunnetta samalla. Tänä päivänä työsuhteiden pysyvyys ei ole itsestään selvää, ei todellakaan. Juuri senkin takia säästössä on hyvä olla pieni turvakassa.

Budjetointi myös lisää järjestelmällisyyttä ja elämänhallintataitoja. Samalla oma rahan käyttö konkretisoituu, kun näkee selvästi, minne omat tienatut eurot kuluvat. Se saattaa auttaa hahmottamaan paremmin oman kulutuksen ja siten auttaa muuttamaan omia kulutustottumuksiaan järkevämpään suuntaan.

Mistä säästän?

Ensinnäkin budjetoinnilla säästää rahaa ja pitkällä aikavälillä paljon. Kuten aiemmin mainitsin, ruokaan voi upota iso summa kuukaudessa, mutta siihen on onneksi ratkaisu. Syödä voi edullisemminkin. Ulkona syömiset voi vähentää minimiin, koska kotonakin voi valmistaa vähintään ravintolatason ruokaa ja huomattavasti edullisemmin. Sitä lattea ei tarvitse aina juoda trendikkäästi kahvilassa, vaan kahvia voi keittää kotona ja kutsua ystävät kylään.

Älä shoppaile liikaa

Shoppailuakaan ei kannata harrastaa liikaa, koska materian haaliminen ei tuota onnellisuutta pidemmällä ajalla. Seuraavan kerran kun mieli tekee ostaa esimerkiksi uudet kengät, kannattaa pohtia, ovatko ne ihan välttämättömät. Jos ihan välttämättä rakastat shoppailua, niin kannattaa suunnata katse kirpputoreille. Siellä voi tehdä hyviä löytöjä jopa puoli-ilmaiseksi. Kaikki ylimääräinen kannattaa karsia, jos haluaa säästää. Esimerkiksi lehtiä ja kirjoja voi lukea aivan hyvin kirjastossakin. Eli turhat lehtitilaukset kannattaa perua viimeistään tänään.

Budjetoinnilla unelmat toteen

Rahalla voi toteuttaa luonnollisesti monia suuria unelmia. Budjetointi on siten avain onneen. Säännöllistä palkkatyötä tekevälle se on todella helppoa tulotasosta riippumatta. Budjetoinnin seurauksena rahaa kertyy ihan huomaamatta ja lopulta sitä huomaa omistavansa pienen omaisuuden.

Näillä vinkeillä pidät huolta rahankäytöstäsi

Äiti ja lapsi istumassa vierekkäin

”Raha tuli ja raha meni, näkikö kukaan kumpaakaan?”  Tämä sanonta voi välissä pyöriä mielessä itse kullakin. Palkkapäivänä elää hetken kuin kroisos, sitten maksaa laskut ja kuun lopussa sinnittelee jäännös euroilla seuraavaan palkkapäivään asti. Kuulostaako tutulta? Millä ihmeellä sitä rahaa riittää lomamatkoihin tai isompiin hankintoihin pienistä tuloista? Monella tulojen määrä ei edes tarkoita, että säästettävää jää. Menot usein kasvavat tulojen kasvaessa ja taas ollaan tilanteessa, jossa rahankäyttö tuntuu enemmän selviytymiseltä. Tässäpä muutama vinkki, joilla voit hillitä menojasi ja päästä jopa itse säästämään.

Ruokaostokset

Et ehkä voi vaikuttaa asuntolainan lyhennykseen, vuokraan tai sähkö ja vesikuluihin niin selkeästi kuin ostoksiisi. Suurin menoerä elämisessä asuntokulujen ohella on ruoka. Ruokaa heitetään suuret määrät myös hukkaan. Olennaista on ymmärtää oman kulutuksesi määrä. Älä tee neljälle hengelle jos asut yksin tai jos teet, säästä ja pakasta osa. Kaikki me tiedämme kuinka tympeää on syödä kolme päivää putkeen samaa ruokaa. Käytä pakastimen tuomaa mahdollisuutta ja pakasta ruokasi annoskoossa. Silloin yhden aterian sulattaminen on helpompaa ja nopeampaa. Annoksittain pakastaminen mahdollistaa myös monipuolisemman viikkoaterioinnin. Tee ruokaa kun se on mahdollista ja hyödynnä pakastintasi, kun on kiire tai tiukempi tilanne. Ison ruokamäärän tekeminen on monesti edullisempaa kuin yksittäispakatuista tuotteista valmistaminen. Niin alkeelliselta kuin se kuulostaakin, seuraa mainoksia ja vaikka niitä kodin mainoslehtiä kuponkeineen. Älä kuitenkaan anna myyvän hinnoittelun sokaista itseäsi. Seuraa tarjouksissakin kilohintaa, niin näet onko se oikeasti edullisempi vaihtoehto kuin aikomasi tuote.

Mieti, mitä ostat ruokakaupassa?

Jätä pois turhat ostokset. Niistä pienistä parin euron mieliteoista kasvaa aika iso lovi lompakkoon pidemmällä aikavälillä. Toki herkutellakin saa, mutta tee sekin suunnitelmallisemmin kuin hetken mielijohteesta. Kauppaan olisi aina paras mennä suunnitelman ja ruokalistan kanssa. Silloin olet miettinyt mitä tarvitset ja mistä sen saat. Ei tarvitse miettiä ja haahuilla kaupassa edes takaisin, eikä heräteostoksia tule mukaan niin herkästi. Kokeile vaikka ruokalistaa ja suunnittele viikon pääruoat ennalta ja osta kaupasta vain tarvittava. Vähentämällä kaupassa käyntejä hillitset kuluttamistakin.

Budjetointi

Tiedätkö oikeasti mihin rahasi menevät ja paljonko yksittäinen asia vie rahaa vaikkapa kuukaudessa? Hyvä keino menojesi ja tulojesi hahmottamiseen on budjetointi. Tee aluksi vaikka exceliin tai paperille erittely, kuinka paljon arvioit rahaa kuluvan esim. vuokraan, bensaan, ruokaostoksiin yms. tavallisiin kuukausittaisiin menoihin ja paljonko on ns. yllättävien kulujen osuus. Arvio antaa oman näkemyksesi asiaan, mutta sehän ei tarkoita, että se pitäisi ihan paikkaansa. Kerää kuukauden (tai useamman) ajan kuitit talteen ostoksistasi. Kuun lopuksi luettele kuittisi menokategorioihin ja laske summat yhteen saadaksesi toteuman. Olivatko menot yksiä arvioidesi kanssa? Olivatko kaikki ostokset tarpeellisia ja voisiko jonkin yksittäisen asian poisjättäminen tai sen huomioiminen vähentää kulutustasi? Paljonko tuloistasi jäi ns. yllättäviin kuluihin?

Pitämällä kirjaa menoistasi, tiedät mihin rahasi menevät ja alat myös hallita sitä. Tarkkuudella ja halukkuudella voit menokirjata vaikka ostoksesi kategorioihin. Paljonko menee rahaa herkkuihin, ruokaan ja päivittäistavaroihin? Kokeile sinnikkäästi budjetointia ja menokirjauksia useamman kuukauden. Kun alat huomaamaan keskivertokulutuksesi määrän, osaat myös sanoa, paljonko siihen oikeasti menee ja paljonko voi supistaa. Silloin voit budjetoida tulosi menojen mukaan ja päästä säästämään.

Säästäminen

Ihmiset, jotka ovat tottuneet venyttämään penniä (tai senttejä) elävät usein niukasti. Pieni säästäminen ei lopuksi ole kovin hankalaa, kun vähällä on opittu tulemaan toimeen. Isot tulot ja isot menot usein sokaistavat pienten summien säästön merkitystä, mutta juuri näistä pienistä kertyy ne parhaimmat säästöt. Pienempää summaa on helpompi siirtää sivuun kuin isoa ja säästäminen on aina pidemmän ajan tavoite.

Yksinkertaisimmillaan säästö on edullisimman hinnan perässä juoksemista, mutta oletko koskaan miettinyt mihin se säästämäsi pari euroa sitten päätyy? Tuskin säästöön kuitenkaan? Usein se meni vain toiseen kulutukseen. Helpointa on avata säästötili ja aina palkkapäivänä, siirtää rahaa säästötilille vaikka suoramaksuna. Siksi aina rahan tullessa, ettei siirto pienestä lopusta tunnu niin isolta. Sijoittamiset ja rahastosäästämiset ovat nyt myös suosiossa ja senkin voi aloittaa usein muutamalla kympillä. Yksi oiva tapa säästää ja hillitä menoja on käteisen käyttö. Kaikille kertyy taskun pohjalle, laukun taskuun tai lompakkoon kolikoita. Ota vaikka pullonpalautuskuitit käteisenä. Koeta vaikka aina viikon lopuksi laittaa kaikki kolikot säästöpossuun. Yllättäen sinnekin sitä rahaa vain kertyy ja sen voit itsellesi sopivin aikavälein tallettaa säästötilillesi.

Viisi säästövinkkiä, joita työtön ja opiskelijakin voivat hyödyntää

Opiskelija lukee kirjaa

Pienet tulot, pienet menot ja kuukauden tulos plus miinus nolla? Kuulostaa ehkä tutulta monen pienituloisen kohdalla. Opiskelijaelämä on nuudeleineen ja tonnikalapurkkeineen kestopuheenaihe ja työelämästä työttömäksi siirtyminen aiheuttaa huolta kaikille. Kun työttömyys vielä jatkuu, saa toimeentulonsa kanssa painiskella. Puheet säästämisestä tuntuvat helposti absurdilta. Miten pienistä tuloista voi säästää, kun laskujen maksaminenkin voi olla haaste? Oleellista pienituloisen säästämisessä ei niinkään ole se sukanvarteen saaminen, vaan kulujen hillintä. Säästämisestä voi tehdä tavan, josta ei tule suoritetta ja stressiä. Pikkuhiljaa voi olla mahdollisuus pistää lompakon kolikot säästöpossuun ja huomaamatta possukin pääsee lopulta lihomaan. Laitetaan asenne kohdilleen ja mietitäänpä, missä pienituloinen opiskelija tai työtön voi säästää.

Asuminen

Suurin menoerä kuukaudessa ovat asumiskulut. Mieti tilanteesi läpi. Onko pienempi asunto mahdollinen? Löytyisikö halvempi asunto toiselta alueelta? Eihän omasta kodista haluaisi muuttaa, mutta suurimman säästön saa isompia kuluja leikkaamalla. Opiskelijan kannattaa selvittää opiskelija-asuntolan tai kimppa-asuntojen mahdollisuus ensitöikseen. Mikäli muutto ei ole mahdollinen, mieti muita asuntosi kuluja. Mikäli sähkö ja vesi eivät kuulu vuokraan, muistathan käyttää niitä energiatehokkaasti. Pese täydet koneelliset ja sammuta valot. Kilpailuta sähkösopimuksesi ja huomioi sähkön hinnan lisäksi siirtomaksun osuus. Entäpä vakuutuksesi? Keskittäminen kannattaa, mutta aina keskitettykään ei ole halvempi vaihtoehto. Kilpailuta vakuutuksesi ja mikäli sinulla on lainaa, kilpailuta sekin. Voit myös miettiä tarvitsetko kaikkea mitä kodissasi on. Myy itsellesi tarpeeton ja hanki käytettynä esim. kierrätyskeskuksesta tai kirppisringeistä, mikäli tarvitset jotakin.

Ruoka ja tavarat

Kasvisvartaat valmistat edullisesti

Ruokamenot ovat elämisen pakollinen rahareikä ja tuntuu pahalta, että siitä pitäisi säästää. Se on kuitenkin suunnittelulla yksi helpoiten säästöä tuova menoerä. Jos mietit ateriasi ja ostoksesi valmiiksi ennen kauppaan menoa ja seuraat hintoja sekä tarjouksia, voit säästää kuukauden menoissa pitkän pennin. Pienillä teoilla on helppo aloittaa. Jätä muovipussit kauppaan ja käytä kestokassia, suunnittele edes kolmen päivän ateriat etukäteen ja muista käyttää edellisen aterian rippeet. Vähennä ruokahävikkisi määrää ja säästät rahaa. Älä osta kertakäyttötavaraa, kuten talouspaperia vaan käytä talouspyyhkeitä. Kestävyys säästää.

Kirpputorit, lainaaminen ja vaihtaminen

Vaatteita ja hyödykkeitä ostaessa ei aina kannata tarttua tarjouksiin. Mieti mitä todella tarvitset. Jos ostat alennuksesta satasen farkut 40 eurolla, et säästä 60 euroa, vaan kulutat 40. Juhlavaatteet voivat olla opiskelijan lompakolle sula mahdottomuus. Siis hyödynnä verkostot ja käytä käytettyä, osta kirppikseltä tai lainaa ja vaihda. Kaikkea mitä tarvitsee hetken, ei tarvitse itse omistaa. Tässä auttaa hyvät suhteet naapureihin, ystäviin, sukulaisiin tai ihan vain oikeaan aikaan some-ryhmästä kysyminen.

Selvitä menot ja tulot

Budjetointi on monien hirviö ja kulujen seuranta mörkö, jonka haluaa pitää sängyn alla. Älä kuitenkaan lannistu. Oikea asenne ratkaisee. Lähde seuraamaan kulujasi ihan selvittääksesi asiaa itsellesi jos tavoite ei tunnu saavan motivaatiota kohdilleen.


Budjetointi tai kulujen seuranta kertoo sinulle, mihin rahasi oikeasti menevät ja voit miettiä, mikä oikeasti on tarpeellista. Sitä kautta myös hoksaa, kuinka paljon rahaa menee esim. pikkuostoksiin. Monesti kuittien seuranta yllättää lopputuloksellaan ja auttaa selkiyttämään mihin rahaa menee ja mitä asialle voi tehdä. Ehkä motivaatiosi syntyy sieltä?

Oppilaitospalvelut ja kanta-asiakkuudet

Toisinaan kanta-asiakkuus (esim. Plussa-kortti), opiskelijakortit ja alennukset opiskelijoille ja työttömille mahdollistavat edullisen kulkemisen tai pienen irtioton. Oppilaitoksilla voi olla esim. hieronta- tai ruokailupalveluja edullisin hinnoin, mikäli tarvetta on. Kulkemisessa kannattaa hyödyntää omia jalkoja tai polkupyörää, sekä tietysti julkista mikäli opiskelijakortti löytyy. Pidemmät reissut kannattaa suunnitella etukäteen, jolloin matkalippujen hinta on halvempi esim. linja-autolla tai junalla matkustaessa.

Säästämisessä oleellista on motivaatio sekä pitkäjänteisyys. Jos aina laitat lompakon kolikot sivuun, kyllä niistä säästöä kertyy. Pienikin vara on parempi kuin ei mitään.